Hjem > Projekt Vestbroen

Projekt Vestbroen

Kære medlemmer af Beboerforeningen for området omkring lystbådehavnen.

På generalforsamlingen i Færgegården den 16. maj 2018, blev der stillet forslag, fra 3 medlemmer i området, om at foreningen skulle arbejde på at få udviklet arealet ved vestbroen i lystbådehavnen med bl.a badestige, sauna, voksen fittness m.m.

Forslaget blev godkendt, og to fra bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med forslaget.
Forslaget til generalforsamlingen blev udarbejdet med baggrund i at mange af vores medlemmer, der bruger vores dejlige område ved lystbådehavnen, syntes, at området var en skændsel og, at det lokkede misbrugere m.fl. til området, med følgende utryghed for beboerne. 

Flere beboere i området er kommet med  klager over, at det var ubehageligt at gå igennem området, når disse personer opholder sig der.

Beboerforeningen udarbejdede ideer til, hvordan disse aktiviteter i området kunne etableres, og har igennem de sidste halvandet år været i kontakt med såvel planafdelingen i kommunen samt havnemesteren for at finde ud af, hvordan vi sammen med kommunen kunne etablere disse aktiviteter.

Såvel kommune som havn var meget positive og ville supportere vores videre arbejde og i en ansøgningsproces/byggesagsbehandling, hjælpe, så vi kunne få etableret de valgte aktiviteter.
På møderne med kommunen fik vi dog en klar besked om, at hverken kommunen eller havnen havde penge til vores projekt, hvilket jo umiddelbart satte en dæmper på projektet. 
Foreningen har kun en beskeden sum penge, hvorfor vi gik igang med at finde relevante fonde, hvor vi kunne søge fondsmidler til, til vores projekt.

Svendborg Kommune har så for første gang i 2020 besluttet at Kommunen økonomisk med 2 mio. kroner vil understøtte lokale udviklingsprojekter, og i april blev det besluttet at der ville være ansøgningsfrist til denne Lokaludvalgs-pulje den 18. maj 2020. Puljen vil fremover skulle uddele 2 mio. kr. hvert år.

Beboerforeningen valgte, at vi ville søge denne pulje, selvom vi ikke havde et færdigt projekt klar, men med hårdt arbejde og med hjælp fra en arkitekt, potentielle leverandører, og dygtige medlemmer, fik vi på kort tid lavet et projekt, som vi ville søge penge til.
Ansøgningen blev afleveret til tiden den 18. maj,

I lokaludvalgs-puljen er der ret strenge regler for, hvordan et sådan projekt skal køres igennem for de projekter, der bevilges penge til. 

Vi forsøgte at leve op til de fleste af disse krav, men var meget i tvivl om, vi havde et projekt, som Lokaludvalget ville stemme for.Lokaludvalget havde møde i går, den 9. juni. 
På mødet blev det besluttet, hvilke projekter der skal have penge fra lokaludvalgspuljen i 2020.

Vores projekt “Vestbroen” har fået 500.000 kr. 

Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, og derfor sender vi denne info ud til Jer alle sammen så i sammen med bestyrelsen kan glædes over at vores projekt er blevet valgt.
Vi havde søgt 855.000 kr, men lokaludvalget og politikerne har skåret i beløbet og i projektet, som vi nu skal til at tale med forvaltningen om.

Corona-krisen har jo medført, at vi ikke har kunnet afholde vores generalforsamling, men det ser ud til at det bliver muligt at måtte samles 100 mennesker efter den 8. juli, så vi vil hurtigt finde en dato medio august, hvor vi kan holde generalforsamlingen og selvfølgelig vil informere om dette udviklingsprojekt for Vestbroen.

Et af kravene for at få midler fra Lokaludvalgs-puljen er, at der skal afholdes et borgermøde, så byens borgere kan komme og få viden om projektet, og kan supplere med gode ideer. Det kaldes borgerinvolvering, og det skal selvfølgelig også gennemføres, men det vil formodentlig først være engang til september.

Vi vil bruge tiden inden generalforsamlingen til at få skabt et overblik over hvad kommunen har sagt ja til, og hvordan vi kan anvende de 500.000 kr. til dette projekt. Samtidig vil vi vurdere om vi kan søge andre fonde til de resterende beløb, så vi kan gennemføre hele projektet, så vil vi med stolthed, kunne vise et udkast frem på generalforsamlingen.

Det vil være muligt at downloade vores ansøgning til Lokaludvalget,  men det skal bemærkes, at projektet helt sikkert vil blive ændret, på bagtrund af vi ikke har fået vores budgetterede omkostning til projektet, bevilget. Download projektforslag 'Vestbroen' her.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Beboerforeningen for området omkring lystbådehavnen.

Undermenu