Hjem > Arrangementer

Arrangementer

Nedenstående arrangementer er planlagt i 2019/20: 

Fyraftenssang med øl og rødvin: Fredag den 15. november 2019 kl. 17.00- 18.00 på Ida Holst Skole (Kyseborstræde). Foreningen byder på en øl eller et glas vin. Arrangementet er gratis, og der er Ingen tilmelding. Peter Vig og Ida Kallehauge står for arrangementet. 

Lancier aften med pizza og rødvin: Fredag den 24. januar 2020 kl. 17:00 på Ida Holst skole. Det kræver ingen forudsætninger at være med ud over godt humør. Peter Vig vil på vanlig pædagogisk vis instruere. Der serveres gratis pizza, rødvin mm. efter dansen. Arrangementet er gratis, og der er ingen tilmelding. 

Fastelavn: Søndag den 23. februar 2020 kl. 14:00 på Ida Holst skole. Har du lyst til at bage lidt til kaffen, så Kontakt Mette Machon Balle. Arrangementet er gratis.

Revy: Lørdag den 21. marts 2020 kl. 18:00 på Ida Holst skole. 

Grundlovsløb: Den 5. juni kl. ca. 15:00 ved den runde lystbådehavn. Beboer-familieløb på 5 km med efterfølgende grill. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding. Jan Frisenette og Peter Bergmann står for arrangementet. AFLYST

Sankt Hans – Fælles spisning: Den 23. juni 2020 Fælles spisning på aresalet bag ved Færgegården. Foreningens telt bliver slået op, og der bliver mulighed for at grille. Mette Machon Balle er kontaktperson

Generalforsamling: tirsdag den 18. august 2020 kl.19:30 på færgegården. 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  Jan Frisenette  Ønsker genvalg
  Ida Kallehauge Ønsker genvalg

  Følgende suppleanter er på valg
  Jacob Søndergaard Ønsker genvalg
  Mette Macon Ønsker genvalg

 7. Valg af revisor Lisbeth Frisenette Ønsker genvalg
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil efter generalforsamlingen blive orienteret om vores ”vestbroprojekt”, som vi har fået midler af kommunen til at gennemføre.

Vel mødt

Bestyrelsen

 


Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen - vi håber på godt fremmøde. Familie og venner er naturligvis velkommen til alle arrangementer (undtaget generalforsamlingen). Inviter også gerne nye naboer med


Undermenu


Nyheder

Beboerforeningen modtager stor støtte fra Svendborg kommune.

Beboerforeningens projekt “Vestbroen” har fået 500.000 kr. af Svendborg kommune.

Læs mere om projketet under 'Projekt Vestbroen' Nederst på samme side kan du/I også downloade det projektforslag som Beboerforeningen har søgt Svendborg kommune om finansiering til. 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30 på Færgegården. Se dagsorden under arrangementer